" />

Prymus S.A
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
e-mail: prymus@prymus.net.pl
tel.: +48 32 216 96 44
kom.: +48 607 941 012, +48 607 941 025
+48 607 941 611

DZIAŁY:
Prymus Surowce
tel.: +48 32 216 96 44
kom.: +48 607 941 012, +48 607 941 025
+48 607 941 611

Prymus Deco

LVT panele

tel.+48 530 293 650, tel.+48 531 350 378
e-mail: lvt.panele@prymus.net.pl

Profil WPC

tel. +48 534 195 378, tel.+48 531 350 378
e-mail: wpc.profile@prymus.net.pl

tel.: +48 32 216 96 44
kom.: +48 530 293 650,

Prymus Finanse
tel.:  +48 32 216 96 44
kom.: +48 607 941 012, +48 607 941 025
+48 607 941 611

Kontakt dla inwestora
e-mail: inwestor@prymus.net.pl
tel.: +48 32 216 96 44

W przypadku pytań innych niż dotyczące Prymus S.A. jako spółki rynku NewConnect prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ”Prymus” S.A. z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.Turyńskiej 101. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: odo@prymus.net.pl 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony. 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych. 5. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych a w szczególności w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania. 7. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. więcej informacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych