HISTORIA

Historia

12.02 2020
Prestige Aparts sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału w spółce celowej Prestige Aparts sp. z o.o. z kwoty 1.000.000 zł do 5.000.000 zł.

29.08 2019
Prestige Aparts sp. z o.o.

Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki celowej Prestige Aparts sp. z o.o., której celem jest prowadzenie działalności deweloperskiej.

20.01 2015
Powołanie spółki celowej

W styczniu, po wielu miesiącach prac, powstała spółka celowa MP Project Invest Sp. z o.o.
To firma deweloperska, której pierwszym projektem jest budowa osiedla
„Miłe Zacisze II” w Katowicach.

26.08 2014
Zmiana kapitału zakładowego Spółki

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 99.995,80 zł, w związku
z umorzeniem akcji. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 900 004,20 zł i dzieli się na 9 500 021 akcji
o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

31.08 2012
NewConnect

To przełomowy krok w historii naszej firmy – wprowadziliśmy akcje Spółki na rynek NewConnect, będący alternatywnym systemem obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

07.09 2011
Rejestracja przekształcenia Spółki

Sąd zarejestrował przekształcenie
Prymus Sp. z o.o. w Prymus S.A. Ustalono liczbę akcji na
10 000 000 sztuk o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

31.05 2011
Spółka akcyjna

Zgromadzenie Wspólników Prymus Sp. z o.o. podjęło oficjalną uchwałę zarządzającą przekształcenie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

17.08 2010
Podwyższenie kapitału zakładowego

W Sądzie zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty
2 000 000 zł. Udało się tego dokonać dzięki zasobom kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki.

06.11 2008
Obniżenie kapitału

Udziały jednego ze wspólników Prymus Sp. z o.o. zostały umorzone, w związku z czym kapitał zakładowy Spółki spadł do wysokości 100 000 zł.

03.04 2006
Rejestracja podwyższenia kapitału

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Prymus Sp. z o.o. do 200 000 zł.

28.04 2004
Rejestracja kapitału

W Sądzie zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
do 150 000 zł.

18.07 2003
Zmiana nazwy Spółki

Od tego momentu zaczyna się nowy rozdział w historii Spółki. Będzie ona działać pod nazwą Prymus Sp. z o.o., z nowym profilem działalności i wyższym kapitałem zakładowym
w kwocie 50 000 zł.

15.09 1994
Zawiązanie Spółki

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZEW-ABAT Sp. z o.o. wchodzi na rynek! Głównym profilem działalności Spółki jest handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi oraz paliwami płynnymi
i stałymi. Produkuje także materiały budowlane, stolarkę budowlaną i świadczy usługi
w zakresie remontów
i budownictwa. Kapitał zakładowy ustalono w kwocie
5 000 zł.