ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zarząd spółki

Ewa Kobosko
Prezes Zarządu

Zobacz CV

Rada Nadzorcza

Anna Pawlak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Adam Łanoszka
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Anna Tobiasz - Gabryś
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Katarzyna Milc
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Tomasz Rodasik
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV