ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zarząd spółki

Adam Łanoszka
Prezes Zarządu

Zobacz CV

Rada Nadzorcza

Anna Pawlak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Dariusz Pado
V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Olivia Sobik
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Krzysztof Goryczka
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Maciej Lewko
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV