ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zarząd spółki

Ewa Kobosko
Prezes Zarządu

Zobacz CV

Dariusz Bednorz
Viceprezes Zarządu

Zobacz CV

Rada Nadzorcza

Anna Pawlak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Adam Łanoszka
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Anna Tobiasz - Gabryś
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Katarzyna Milc
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV

Tomasz Rodasik
Członek Rady Nadzorczej

Zobacz CV