" />

GIEŁDA NA SKRÓTY

Giełda na skróty

Branża

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Produkcja podstawowych chemikaliów nieorganicznych
Pozostała finansowa działalność usługowa

Dane i kontakt

Siedziba: 43-100 Tychy, ul. Turyńska 101
Telefon: + 48 32 216 96 44,
E-mail: prymus@prymus.net.pl
Magazyn: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 3

NIP, KRS, REGON, BDO

NIP: PL 9540009883
REGON: 272285799
KRS: 0000395229
NR BDO: 000027154

Zarząd

Prezes Zarządu: Adam Łanoszka

 

Giełda

Rynek notowań: New Connect
Notowania Prymus S.A.: stooq.pl, pb.pl
IPO: 31.08.2012 r.
IPO – akcje: 10 000 000 akcji serii A
Liczba akcji: 9 500 021
Liczba głosów na WZA: 9 500 021
Wartość nominalna: 0,20 PLN
Kapitał zakładowy: 1 900 004,20 PLN
Animator: DOM MAKLERSKI BDM S.A.
Autoryzowany Doradca: AUTORYZOWANI.PL Prosta Spółka Akcyjna

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Administrator Danych: Prymus S.A.
Adres siedziby: ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
REGON: 272285799

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych został sporządzony
w formie papierowej i jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

Polityka działalności

Polityka środowiskowa: obowiązuje od grudnia 2013
Polityka BHP: obowiązuje od grudnia 2013
Kodeks etyki biznesu: obowiązuje od grudnia 2013