O FIRMIE

O Firmie

Międzynarodowe kontakty, dystrybucja najwyższej jakości surowców chemicznych i własna działalność produkcyjna oraz finansowa – tak właśnie prezentują się główne aktywności firmy Prymus S.A.
Spółka oferuje przede wszystkim surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP, plastyfikatory) oraz dyspersje na bazie polioctanu winylu – niezbędny składnik w przemyśle tekstylnym i papierniczym oraz
w chemii budowlanej.

Obok dystrybucji surowców na rynek europejski drugą linią działalności firmy Prymus S.A. jest sprzedaż produktów gotowych tj. tarasowych i ogrodzeniowych profili WPC, desek podłogowych oraz innych materiałów do wykańczania wnętrz. W obu tych dziedzinach Spółka odnotowuje sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a wszystko dzięki wysokiej jakości świadczonych usług
i zadowoleniu Klientów oraz Kontrahentów.

Od 2012 roku Prymus S.A. należy do NewConnect, rynku finansującego rozwój prężnie działających przedsiębiorstw. Stawiamy na transparentność – zgodnie z regulaminem ASO publikujemy regularnie nasze raporty finansowe oraz informacje o firmie. Udział w rynku NewConnect oznacza dla nas zupełnie nowe możliwości, od pozyskania kapitału, przez większą rozpoznawalność, po prestiż w oczach naszych Klientów.

O to zabiegamy każdego dnia!

PRYMUS S.A. partnerem w zakresie dostaw surowców

Dystrybucja surowców do przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemii budowlanej

Produkty gotowe

Działalność finansowa
(leasingi, pożyczki)

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju


Spółka prowadzi wspólne przedsięwzięcia w zakresie tworzenia nowych produktów ze swoimi Partnerami, których jest dystrybutorem na rynku polskim. Głównie takie działania podejmowane są ze słowackim producentem dyspersji Duslo A.S.
i jego działem R&D. Dyspersje dostosowywane są do wymagań Klienta, następnie testowane, podlegają walidacji, po czym dostarczane są do Kontrahenta jako nowe surowce, dedykowane do określonego zastosowania. Emitent bierze udział w każdym etapie niniejszego procesu. Tym samym Spółka ma udział w rozszerzaniu portfolio, współtworząc produkt o nowych właściwościach.

Kodeks Etyki Biznesu

Podstawą Kodeksu Etyki Biznesu Prymus S.A. jest zobowiązanie wszystkich Pracowników firmy do etycznego postępowania,
w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Określa on zasady, jakimi się kierujemy, niezależnie od wykonywanej funkcji, stanowiska i wewnętrznych przekonań.

– przestrzegamy i szanujemy prawo
– prowadzimy działalność uczciwie i rzetelnie
– przestrzegamy zobowiązań biznesowych
– traktujemy ludzi z godnością i szacunkiem
– szanujemy prawa człowieka
– mówimy „NIE” dyskryminacji

Chcemy być odpowiedzialnym obywatelem społeczności globalnej.

Polityka Środowiskowa, Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Kodeks Etyki Biznesu PRYMUS S.A. są prezentowane Pracownikom firmy oraz publicznie udostępniane wszystkim Interesariuszom.

Odpowiedzialność społeczna w zakresie ochrony środowiska


Prymus S.A. jako dystrybutor surowców chemicznych
oraz producent chemii budowlanej deklaruje dbałość o ochronę środowiska w obszarze swojej działalności. Polityka środowiskowa,
na równi ze spełnieniem wymagań w zakresie jakości oferowanych produktów, jest priorytetem w strategii zarządzania Spółką. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko
i pomagamy chronić zasoby naturalne. Pracownicy Prymus S.A. zobowiązują się przestrzegać przepisów o ochronie środowiska
i wewnętrznych wymogów odnoszących się do ich stanowisk pracy,
a także zgłaszać wszystkie incydenty i naruszenia związane z ochroną środowiska. Zarząd firmy zobowiązuje się zapewnić Pracownikom dostęp do szkoleń i zasobów niezbędnych do wypełniania tych obowiązków.

Nagrody

Strategia rozwoju Spółki obejmuje:

• Realizację założonej polityki dystrybucji produkowanych przez słowackiego producenta dyspersji i klejów marki Duvilax®,
• Intensyfikację sprzedaży biobójczych preparatów gruntujących,
• Udzielanie klientom pomocy technologicznej we wdrażaniu oferowanych przez Prymus S.A.
surowców bezpośrednio w aplikacjach do klejów, farb, lakierów itd.,
• Pozyskiwanie nowych klientów,
• Poszerzenie oferty dla obecnych odbiorców,
• Dalszą współpracę z kluczowymi partnerami dla Spółki w zakresie pozyskiwania surowców chemicznych,
• Poszerzanie działalności finansowej polegającej na udzielaniu leasingów i pożyczek,
• Dbałość o ochronę środowiska w obszarze swojej działalności,
• Ciągłe doskonalenie poprawy warunków oraz bezpieczeństwa pracy pracowników Spółki.