2.01.2017

1/2017 Zawarcie umowy ze spółką Forbo Novilon B.V.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanej umowy z firmą Forbo Novilon B.V., 7740 AC Coevorden – Holandia („Forbo”), której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex, na rok 2017. Zgodnie z postanowieniami umowy Forbo zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 4000 ton Oxoviflex-u. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie
w okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu notowanego
przez ICIS-LOR. Szacunkowa wartość sprzedaży dla Forbo w 2017 roku wynosić będzie 3,8 mln EUR. O trwających negocjacjach z Forbo Emitent informował w raporcie ESPI nr 24/2016 z dnia 14.12.2016.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Raport w formie pliku:
ESPI-1_4