22.06.2016

10/2016 Powołanie Prezesa Zarządu Prymus S.A. na nową kadencję

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z upływem kadencji jednoosobowego Zarządu, Rada Nadzorcza Prymus S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę
nr 2/06/2016, na mocy której powołała Panią Ewę Kobosko na stanowisko Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Prezesa Zarządu, który dostępny jest również na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

CV-Pani-Ewa-Kobosko
Raport-EBI-10_2