15.04.2015

11/2015 Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o – spółkę celową Emitenta

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”), zawiadomienie o zawarciu w dniu 14.04.2015 roku ze spółką INWEST PA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Sprzedający”) umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. Na mocy przedmiotowej umowy Sprzedający sprzedał MP Project Invest sp. z o.o. niezabudowane nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KA1K/00060466/4 oraz KA1K/00119059/7, położone w Katowicach przy ul. Tunelowej, o łącznej powierzchni 30.036 m2
wraz z pozwoleniem na budowę budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi za łączną cenę 5.000.000 zł netto. O zawarciu umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu ww. nieruchomości Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 27.02.2015 r. Emitent wskazuje, że zakup nieruchomości
przez MP Project Invest sp. z o.o. jest związany z realizacją działalności Spółki celowej tj. z prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-11_3