13.11.2012

12/2012 Raport okresowy Spółki PRYMUS S.A. za III kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki Prymus S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-12_0

Raport-za-III-kwartał-2012_0