14.05.2013

12/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za I kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki Prymus S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
EBI-12

Raport-za-I-kwartał-2013