3.10.2017

12/2017 Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wygenerowanych przez Spółkę w III kwartale 2017 roku.

Zgodnie z ewidencją sprzedaży, osiągnięty przez Emitenta przychód ze sprzedaży towarów w III kwartale 2017 roku wynosił 17,21 mln, co stanowi wzrost przychodu w stosunku do średniego przychodu z dwóch minionych, analogicznych okresów tj. III kwartału 2016 roku oraz III kwartału 2015 roku o 40,3 proc.

Dodatkowo Emitent wskazuje, iż sprzedaż Spółki charakteryzuje się sezonowością – największe przychody notowane są w drugim i trzecim kwartale roku. Wynika to z faktu, iż większość sprzedaży dedykowana jest
do branż związanych z przemysłem budowlanym. Osiągnięcie w III kwartale 2017 roku znaczącego wzrostu przychodów możliwe było dzięki rozszerzeniu sprzedaży surowców do produkcji tworzyw sztucznych
i plastyfikatorów oraz sprzedaży produktów gotowych – profili WPC

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Espi-12