26.08.2013

29/2013 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23.08.2013 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adriana Moski, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot powiązany z Panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2013 r. Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w której Pan Adrian Moska jest członkiem organów nadzorujących, sprzedała 126.051 akcji Spółki po cenie 3,00 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte poza rynkiem NewConnect, w ramach realizacji umowy kupna sprzedaży.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-29