19.05.2015

14/2015 Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego za 2014 rok.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie uległa data publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 13.01.2015 r., dniem publikacji raportu rocznego był dzień 23 maja 2015 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok został wyznaczony na dzień 22 maja 2015 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-14_1