14.12.2016

14/2016 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 14.12.2016 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Adriana Moska o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 14 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport-EBI-14_2