" />

12.03.2013

15/2013 Nabycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez podmiot powiązany z panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż w dniu 05 marca 2013 r. spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. („Gamrat” S.A.) , w której Pan Adrian Moska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej nabyła 1.533.471 akcji Spółki po cenie 1,31 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte poza rynkiem GPW NC.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy 4 o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-15