24.06.2015

16/2015 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2015 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Krzysztof Moska – 2.619.185 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 52,72% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 27,57% ogólnej liczby głosów;
2. Gamrat S.A. – 1.514.102 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 30,47% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,94% ogólnej liczby głosów; 3. Ewa Kobosko – 835.231 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,81% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,79% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Raport w formie pliku:
ESPI-16_0