16.01.2013

2/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 luty 2013 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 14 maja 2013 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r. Raport roczny za 2012 rok – w dniu 26.05.2013 r. Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywana w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-2_0