" />

14.08.2015

20/2015 Raport okresowy Prymus S.A. za II kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-za-II-kwartał-2015-r

Raport-EBI-20_2