14.08.2013

25/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za II kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-25

Raport-za-II-kwartał-2013