24.08.2013

27/2013 Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Ewy Kobosko, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach dokonanych przez nią na akcjach Spółki. Pani Ewa Kobosko zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2013 r. zawarła umowę kupna – sprzedaży akcji Prymus S.A., na podstawie której dokonała sprzedaży 81 969 akcji Spółki po cenie 3,00 zł
za akcję. Transakcje zostały zawarte poza rynkiem NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-27