16.11.2012

Zarząd PRYMUS SA (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 listopada 2012r. Lista osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie jest dostępna do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych