6.03.2014

6/2014 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 06.03.2014 r. znaczącej umowy z Deza a.s. Masarykova 753, Valasske Mezirici, Czechy. Przedmiotem umowy jest określenie ramowej współpracy w zakresie zakupu plastyfikatorów przez Emitenta. Umowa obowiązuje od 01. stycznia do 31. grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 8 mln zł. Zarząd przekazuje niniejszą informację
z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 20% wysokości kapitałów własnych Emitenta, oraz fakt, iż umowa ta może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-6_2