25.08.2017

8/2017 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku wypowiedział umowę
o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartą w dniu 24 grudnia 2014 roku ze spółką EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie. Rozwiązanie przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 30 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Beata Bernaś – Prokurent

Pliki do pobrania:
EBI-8