4.06.2020 | Bisnode Polska na podstawie analizy wyników finansowych za 2019 rok przyznała ponownie dla Prymus S.A. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Bisnode Polska na podstawie analizy wyników finansowych za 2019 rok przyznała ponownie dla Prymus S.A. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Wspólna praca naszego zespołu znowu daje nam powód do dumy!

Tylko 1% firm na rynku może pochwalić się tym wyróżnieniem. Mimo przeciwności i zagrożeń, które spowodowane są pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,  przyznany certyfikat mobilizuje nas do dalszej pracy.

Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Bisnode Polska przyznając to wyróżnienie dla Prymus S.A. poświadcza, iż Spółka posiada wysoką kondycję finansową, spełniającą warunki Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami przyznawanego dla Prymus S.A. wyróżnienia:

https://www.dnb.com.pl/raporthandlowy.aspx?id=1916462&lang=pl