AKTUALNOŚCI


19.09.2016 | W dniu 16. września br. Zarząd GPW przeprowadził kwartalną rewizję portfela indeksu NCIndex.

W dniu 16. września br. Zarząd GPW przeprowadził kwartalną rewizję portfela indeksu NCIndex. Prymus S.A. znalazła się na 26. miejscu tej listy, spełniając kryteria ww. indeksu.