" />

AKTUALNOŚCI


30.12.2013 | Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
W każdej edycji rankingu badane są wyniki firm za pełne trzy poprzedzające lata. Prymus S.A. uzyskała w tej klasyfikacji 33 miejsce w województwie śląskim, a 241 w Polsce. Osiągnięcie takiej pozycji to wielki sukces, na który zapracował cały zespół firmy. gal-biz Tytuł Gazeli Biznesu 2013 przyznany został firmom, które spełniły poniższe kryteria:

• ciągłość działalności gospodarczej licząc od 2010 roku,
• w roku bazowym 2010 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy
3 a 200 mln złotych,
• w latach 2010-2012 z roku na rok firma odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
• w latach 2010-2012 firma ani razu nie odnotowała straty,
• firma umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2010 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).
O miejscu firmy w rankingu decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty
w ciągu trzech badanych lat.