AKTUALNOŚCI


29.06.2017 | Prymus S.A. znalazł się w gronie 89 spółek notowanych na rynku NewConnect, które zostały zakwalifikowane do tego segmentu.

W dniu 28 czerwca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i klasyfikacji Prymus S.A. zakwalifikowana została do segmentu NewConnect Focus. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat segmentów rynku NewConnect dostępnych pod poniższym adresem:

newconnect.pl/segmenty-rynku