18.09.2020 | Miło nam poinformować, że po rewizji kwartalnej z dnia 11 września 2020 r. PRYMUS S.A. zakwalifikowała się na listę uczestników NCIndex.

Miło nam poinformować, że po rewizji kwartalnej
z dnia 11 września 2020 r.
PRYMUS S.A.
zakwalifikowała się na listę uczestników NCIndex.

NCIndex jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z tytułu dywidend
i praw poboru.

Uczestnikami NCIndex są wszystkie spółki
z NewConnect spełniające kryteria bazowe. Wyznaczenia uczestników NCIndex dokonuje się w oparciu o dane po zakończeniu sesji
w drugi piątek marca, czerwca, września
i grudnia.

Wspomniane wyżej kryteria bazowe przedstawiają się następująco:

· liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10%

· wartość akcji w wolnym obrocie jest większa niż 1 mln zł;

· spółka nie może być zakwalifikowana do segmentu NC Alert;

· spółka nie może być oznaczona w sposób szczególny (np. w upadłości).