" />

AKTUALNOŚCI


7.07.2023 | ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2023 z dn. 4 lipca 2023 r., w którym przekazał informację o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie przeprowadzania skupu akcji własnych, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych oraz w uchwale nr 2/2023 Zarządu Spółki z dn. 4 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. W zaproszeniu Zarząd przekazuje informacje dotyczące warunków, terminów i zasad przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz zasad i warunków rozliczania transakcji.

https://prymussa.pl/wp-content/uploads/2023/07/OFERTA-ZAKUPU-AKCJI-Prymus-S.A-3.pdf